Попаснянська міська рада

 

 

        У К Р А Ї Н А

Л У Г А Н С Ь К А    О Б Л А С Т Ь

П О П А С Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

          Ш О С Т О Г О  С К Л И К А Н Н Я

 

          РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           міського  голови

 

«_07_» __03___ 2014р.                             м. Попасна                                             №___36___                                            

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації на проведення робіт з поточного

ремонту дороги по вул. Чехова, пров. Стандартний,

вул. Артемівська м.Попасна

 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію на проведення робіт з поточного ремонту дороги по вул. Чехова, пров. Стандартний, вул. Артемівська м.Попасна у сумі – 299,099 тис.грн. (двісті дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто дев'ять гривень 00 коп.).

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                           Ю.І. Онищенко

 

 

 

 

 

 

Важливо!
 • До уваги членів виконавчого комітету!
 • Що робити при надзвичайній ситуації

 • Оперативна інформація

  Оперативна інформація

  Єдина система місцевих петицій

  Електронні петиції

  Погода  Лічильник